Tế USPS

USPS luôn luôn được Nhím tế, chỉ sau các bạn Mọt pha ke

8/14/20221 min read

CAMERA TỪ BẠN ĐỌC GỬI

Đây là lần thứ n các bạn đọc gửi camera quay trước nhà cho Nhím như vậy rồi. Không phải chỉ có một bạn, nhưng gần đây nhiều bạn đọc mới tưởng Nhím gói không đàng hoàng các kiểu, nên bao dơ rồi sách cong. Thì tháng 7 âm này giải quyết hết luôn. Nhím tế USPS không phải lần đàu trên Page rồi, lên khẩu nghiệp với USPS đếm cũng không nổi rồi. Mà nhìn sách bị ném vậy QUÁ XÓT!!!!!!! Chời ơi anh mailman ơi, anh đang thất tình hay gì vậy . Anh ném vậy khách chửi em chứ nào chửi anh? Chửi trên đầu trên cổ em đây anh mailman ơi!

Bạn đọc xem video tại đây: https://fb.watch/eUkchi9Ju3/