Sách giả? Sách cũng làm giả được sao Nhím?

Sách giả là gì?

1/19/20231 min read

Nhím khá bất ngờ khi rất nhiều bạn không biết là có cả sách giả. Sách giả có từ rất là lâu rồi, chứ không phải gần đây Nhím up lên mới có.

Bản thân Nhím đọc sách từ bé, do hồi nhỏ mẹ hay mượn trên thư viện trường mẹ nên mê sách lắm. Khi mà bạn đã cầm sách thật quen rồi, bạn sẽ cảm nhận được sách nào là sách giả liền. Giống như kiểu lành nghề hỉ?

Nhím sẽ để link video so sánh tại đây. Sách giả và sách thật giá bìa chỉ khác nhau 10k. https://www.youtube.com/watch?v=XUza3HeClow&t=17s

Chênh nhau 10k, thì các Mọt chọn mua sách nào?