"Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: qua những người ta gặp và qua những cuốn sách ta đọc" - Harvey MacKay

Bookcare cao cấp miễn phí

Nhím bookcare cao cấp miễn phí từ những ngày đầu mở bán.

Trừ khi sách quá to, hoặc quá nhỏ, hoặc không có size thì sẽ được bookcare bình thường (nếu có bọc thường).

VỚI RIÊNG SÁCH: Nhím post nhiều hơn tại Facebook Page, bạn đọc có thể ghé Page tham khảo ạ. (link)